UP’S | Een groot onderzoek naar wat mensen met psychotische problemen gelukkiger maakt

Het Erasmus MC gaat in nauwe samenwerking met een groot aantal organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg een onderzoek doen. Aan dit onderzoek zullen in totaal ongeveer 1100 mensen meedoen, die allen in zorg zijn of zijn geweest bij een organisatie uit de geestelijke gezondheidszorg. De medisch-ethische toetsingcommissie van het Erasmus MC heeft dit onderzoek goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.

Wat is het doel van dit onderzoek?

Nogal wat mensen krijgen vroeg of laat te maken met psychotische problemen en komen daardoor met professionele hulpverlening in aanraking. Met behulp van behandeling en begeleiding proberen we deze mensen te helpen en te zorgen dat ze zich geestelijk en lichamelijk beter gaan voelen en maatschappelijk kunnen blijven functioneren.
Over wat daarbij precies werkt en niet werkt, weten we inmiddels een heleboel. Maar we weten nog veel meer níet. Er valt nog heel veel te leren over het effect van de behandeling. Maar ook over de invloed van de omgeving waarin mensen leven, hun afkomst en hun levenswijze. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat steeds meer mensen een gelukkiger leven kunnen leiden? Hoe komen we tot steeds meer ‘ups’ en steeds minder ‘downs’? Uw gevoel, lichamelijke klachten, denkcapaciteiten, sociale leven, dagbesteding, eventuele werk of opleiding en uw geschiedenis op al deze vlakken worden daarom ook meegenomen in dit onderzoek. Aan de hand van alle antwoorden en uw verhaal kijken wij hoe het met u op alle verschillende vlakken gaat over tijd. Op deze manier hopen we patronen te ontdekken en meer te weten te komen over wat nu precies de doorslaggevende zaken zijn waardoor mensen zich beter gaan voelen of herstellen.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vragenlijsten en taken die wij elke deelnemer vragen te beantwoorden en uit te voeren. Deze vragenlijsten en taken worden elke twee jaar herhaald. Daarnaast zullen er vijf vragenlijsten elk jaar worden herhaald. Dit zorgt ervoor dat elke deelnemer eens in de twee jaar ongeveer 4 uur geïnterviewd wordt en tussendoor, elk jaar, ongeveer één uur. De interviews kunnen, als u dat prettig vindt, worden opgedeeld in verschillende afspraken. Dit zal onze onafhankelijk arts met u overleggen. Als u meedoet, willen wij u in totaal 10 jaar lang volgen. In bijlage 2 vindt u een overzicht van welke vragenlijsten en testen wij wanneer willen afnemen. In dezelfde bijlage staat een tijdlijn voor het hele onderzoek.

De vragen die wij u stellen gaan over verschillende dingen die zich in uw leven afspelen, zoals uw gezondheid, gebeurtenissen uit het verleden, maar ook uw wensen en mogelijkheden tot het uitvoeren van dagelijkse bezigheden. Daarnaast vragen wij u kleine taken uit te voeren, zoals het proberen te onthouden van woorden en het verplaatsen van fiches. De interviews en taken worden tijdens het onderzoek verder aan u uitgelegd.

Wat wordt er van u verwacht?

Wij vragen u zo eerlijk mogelijk te antwoorden op de vragen die wij stellen. Er bestaat geen goed of fout, niet tijdens de vragen en ook niet tijdens de taken. Het gaat namelijk om u als persoon en uw persoonlijke ervaringen en ideeën. Verder vragen wij u ook bij elke afspraak uw gegevens opnieuw in te vullen. Op die manier houden wij ons contactbestand bij. Wij vragen u ook één of twee contactpersonen op te geven. Mochten wij u dan niet direct kunnen bereiken omdat u bijvoorbeeld van telefoonnummer bent veranderd, zullen wij proberen via uw contactpersonen weer met u in contact te komen. Dit doen wij alleen als u hier toestemming voor geeft. Wij brengen dan uw contactpersonen op de hoogte van uw deelname. Ook vertellen wij hen wanneer wij contact met hen zoeken en geven wij hen informatie over dit onderzoek.

U mag ons te allen tijde vragen stellen als iets niet duidelijk is of als u iets wil weten over het onderzoek.

Als laatste vragen wij u ons ervan op de hoogte te brengen als u verhuist of als er iets verandert in uw zorgsituatie. Wordt u bijvoorbeeld terug verwezen naar de huisarts? Of komt u in zorg van een ander team? Geef dit aan ons door. Dan kunnen wij u bij de volgende afspraak makkelijker vinden.

Wat zijn de voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?

Het vervelende eerst: het nadeel van deelnemen aan deze studie is dat u elk jaar tijd voor ons vrij moet maken om al onze vragen te beantwoorden. Daar kunnen soms wat confronterende vragen tussen zitten, zoals vragen over vervelende gebeurtenissen uit uw verleden of vragen over het gebruik van alcohol en drugs. Daarnaast duurt het onderzoek soms lang. Een afspraak kan maximaal 4 uur duren.

Daar staat tegenover dat wij alle verschillende facetten van uw leven in kaart brengen en precies willen weten hoe het met u gaat en hoe u over bepaalde dingen denkt. Dit onderzoek heeft verder geen voordelen voor u. Wel helpt u ons beter te begrijpen hoe uw herstelproces verloopt en wat u doormaakt op welk moment.

Met die kennis kunnen wij in de toekomst mensen die in een zelfde soort situatie zitten sneller helpen. U helpt dus de kennis en zorg te verbeteren. Daarnaast krijgt u per interview €25,-.

Wat gebeurt er als u besluit toch niet deel te nemen of als u wilt stoppen?

Helemaal niets. U blijft gewoon in zorg bij uw instelling. Van ons als onderzoeksteam zal u niets meer horen. Het staat u vrij zelf te kiezen of u wilt deelnemen of niet. Ook tijdens het onderzoek kunt u besluiten niet meer mee te doen. De keuze blijft gedurende het hele onderzoek bij u.

Wat gebeurt er als u besluit toch niet deel te nemen of als u wilt stoppen?

Helemaal niets. U blijft gewoon in zorg bij uw instelling. Van ons als onderzoeksteam zal u niets meer horen. Het staat u vrij zelf te kiezen of u wilt deelnemen of niet. Ook tijdens het onderzoek kunt u besluiten niet meer mee te doen. De keuze blijft gedurende het hele onderzoek bij u.

Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen?

Wanneer het onderzoek stopt krijgt u bericht van ons. Bij elke afspraak laten wij u weten waar op de tijdlijn het onderzoek zich bevindt. Bij de laatste afspraak zullen wij u vertellen dat het de laatste keer is en kunnen wij u wellicht al wat vertellen over wat het onderzoek heeft opgeleverd.

Het kan natuurlijk zijn dat u tijdens het onderzoek zelf besluit te stoppen. In dat geval zal de onafhankelijk arts ervoor zorgen dat dit wordt genoteerd en dan hoort u niets meer van ons als artsen. Uw verdere situatie blijft dan zoals hij is.

Wordt u tijdens de studie geïnformeerd over het onderzoek?

Jazeker. Tijdens het onderzoek zullen wij u op de hoogte houden van hoe het onderzoek verloopt. Dit doen wij via een nieuwsbrief en via de website. De nieuwsbrief zal naar uw mailadres worden verstuurd. Dit mailadres geeft u bij de start op. Als u geen mailadres heeft, houden wij u via de post op de hoogte.

Omdat wij uw mailadres gebruiken, willen wij het graag van u weten wanneer uw mailadres verandert. Het is voor ons de belangrijkste manier om met u in contact te blijven. Dus verandert uw mailadres? Stuur ons een mailtje via het contactformulier.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Normaal gesproken heeft uw behandelaar en het behandelteam inzage in uw gegevens. Als u meedoet aan deze studie krijgen meer mensen inzage in uw medische gegevens en studiegegevens. De personen die inzage kunnen krijgen in uw gegevens zijn:

  • De medewerkers van het onderzoeksteam, bestaande uit
  • De (onafhankelijk arts-)hoofdonderzoeker
  • De (onafhankelijk arts-)onderzoeker van de UP’s studie
  • De (onafhankelijk arts-)onderzoeksmedewerker van de UP’s studie
  • De interviewers van de UP’s studie
  • De leden van de toetsingscommissie die de studie heeft goedgekeurd
  • De bevoegde medewerkers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Als u toestemming geeft om deel te nemen, krijgt de onafhankelijk arts binnen de zorginstelling waar u in zorg bent, toegang tot uw zorgdossier. Uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, geboortedatum en adres zullen alleen opgeslagen worden bij de zorginstelling waar u al in behandeling bent.Als wij het niet voor elkaar krijgen contact met u te krijgen, dan kan het zijn dat enkele gegevens door de onafhankelijke artsen worden gebruikt om uw adresgegevens op te vragen uit de gemeentelijke basisadministratie. Dit gebeurt alleen als u hier toestemming voor hebt gegeven.

De gegevens die uit de vragenlijsten komen zullen gecodeerd worden. Daarna zullen ze opgeslagen worden op een goed beveiligde server waar alleen onafhankelijke artsen van deze studie bij kunnen. Uw gegevens zullen in totaal 15 jaar bewaard worden.

De gecodeerde gegevens worden bekeken en geanalyseerd. De resultaten die wij hieruit halen zullen worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Ook zullen wij u op de hoogte brengen van resultaten in de nieuwsbrief en op de website.

Verzekering voor proefpersonen

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade door het onderzoek. Niet alle schade is gedekt.

Wordt uw behandelaar en/of huisarts op de hoogte gebracht van uw deelname?

Wij brengen uw behandelaar op de hoogte als u definitief besluit mee te doen. Ook uw huisarts brengen wij op de hoogte. Mocht het zo zijn dat uw behandeling bij de GZ-instelling stopt, willen wij u vragen ons op de hoogte te brengen. Dan kunnen wij contact opnemen met uw huisarts. Wij kunnen u blijven volgen, ondanks dat u niet meer in zorg bent bij de GZ-instelling.

Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te doen?

Per interview krijgt u €25,- voor uw deelname. Wij gaan ervan uit dat alle interviews bij u thuis of bij uw zorginstelling zullen worden afgenomen. Om die reden krijgt u geen reiskostenvergoeding.

U besluit deel te nemen, en dan?

Wij zijn daar heel blij mee! U helpt ons de kennis over de voortgang van aandoeningen met psychose en de zorg te verbeteren. Na het maken van deze keuze, hoeft u enkel de onafhankelijk arts op de hoogte te stellen. Dit kunt u doen door zelf contact op te nemen met de onafhankelijk arts via de gegevens die hij of zij heeft achter gelaten. U kunt ook wachten tot de onafhankelijk arts contact met u opneemt. De onafhankelijk arts heeft met u afgesproken binnen ongeveer twee weken contact met u op te nemen om na te gaan of u nog vragen heeft en om te kijken of u al een definitieve keuze heeft kunnen maken.

Als de onafhankelijk arts bij u langskomt om u deelname definitief te maken, vragen wij u het toestemmingsformulier in te ondertekenen. Daarna zullen wij een eerste afspraak met u maken. Tijdens die afspraak start uw deelname echt. De resultaten van uw interviews delen wij met uw behandelaar.