UP’S | Deelnemers

U bent in zorg bij een instelling. Wij willen u vriendelijk vragen om mee te doen met een onderzoek genaamd UP’S. Hierin doen we onderzoek naar wat mensen gelukkiger maakt.

Wij doen dit onderzoek graag samen met u omdat we niet weten hoe het leven van mensen die in behandeling zijn voor psychotische problemen zich ontwikkelt, en wat maakt dat mensen zich weer beter gaan voelen. De vraag is hoe we komen tot steeds meer ‘ups’ en steeds minder ‘downs’? Dit is erg belangrijk omdat we zonder deze kennis onvoldoende in staat zijn om over langere tijd het beste te doen voor onze patiënten. Door uw deelname worden we beter in staat gesteld om u en uw medepatiënten beter te gaan helpen.

Het betreft hier een groot en belangrijk onderzoek, en we hopen dat in totaal ongeveer 1100 mensen gaan meedoen.

U beslist natuurlijk zelf of u mee wilt doen. Voordat u die beslissing neemt, is het belangrijk dat u meer weet over dit onderzoek.

Met alle informatie uit deze studie krijgen wij een compleet beeld van hoe uw leven en dat van anderen zich ontwikkelt . Op die manier hopen wij uit te vinden wat nu belangrijk was, is of zal zijn om meer UP’s te bereiken. Kortom, wij hopen antwoord te krijgen op de vraag wat helpt dat mensen met psychotische problemen zich beter voelen of wat juist tegenwerkt. In de toekomst kunnen wij dan met die kennis nieuwe behandelingen gaan ontwikkelen.

Verloop van het onderzoek

Het contact

Afspraak

Tot slot